Historia

Med sina tolv rum i två våningar är Lalle gård i Anixor, Korsholm, en herrgård i mindre format. Hemmanet har dokumenterade anor från tidigt 1400tal. I verkligheten kanske det har funnits folk på stället ännu längre.

Namnet Lalle kommer från en Laurentius som på 1500talet bodde på hemmanet. Den släkt som denne Laurentius representerade innehade hemmanet i 10 generationer fram till Stora ofreden.
Efter Stora ofreden låg hemmanet öde i ett antal år under vilka Vasa stads bödel bodde där. Efter Vasa stads brand gav Lalle gård tak över huvudet åt människor som blivit hemlösa.

Huvudbyggnaden är uppförd i en våning på 1790talet av Matts Lalle. Lalle dog ung och änkan som hade flera barn kom på obestånd och blev tvungen att sälja hemmanet år 1811. Det bytte snart ägare igen och en ägare som kan nämnas i sammanhanget blev år 1849 possessionaten Gustaf Cederlöf. Cederlöf — och speciellt hans hustru som sades ha haft adelsblod i ådrorna — hade ståndsmässiga anspråk på tillvaron varför han ett år efter övertagandet lät bygga på huset med en  andra våning.

Gustaf Cederlöf hade en tid ölbryggeri i en fastighet ett stycke ifrån där fria kristliga folkhögskolan under en tid var förlagd. Cederlöf omgav sig gärna med goda vänner ur de högre stånden i dåvarande Vasa och åkte gärna tvåspann till krogen i Gamla Vasa hamn.

Anders Smeds från Sundom, köpte hemmanet 1892. Det omfattade då 70 hektar odlad  jord, men delades senare mellan Anders söner. I äktenskapet fanns åtta barn.

På gården bor idag Jonathan och Christine Smeds med familj.

En vacker dag kommer det mer berättelser ur gårdens historia.